Forstå dig selv bedre i parforhold

Hjælp til problemer med parforhold

Forstå dig selv bedre i parforhold eller kom sammen som par. (Hvis du overvejer skilsmisse eller står i skilsmisse - læs mere her)


Individuelle samtaler om forhold

En individuel samtale kan handle om, at:

 • Man er lige kommet ud af et parforhold og kan ikke finde sig selv og har brug for at tale det igennem med en, der ikke er en del af  det hele
 • Man er ked af at begå de samme fejl i parforholdet og skader derved alt det, som betyder så meget for én
 • Man ønsker sig indeligt en partner, men formår ikke at finde en og ikke kan forstå hvorfor
 • Man er i et parforhold, hvor gnisten er væk og man overvejer, hvorvidt man bør afslutte forholdet eller gøre en sidste indsats
 • Man havner i den samme rolle i de parforhold man stifter, men ved ikke, hvordan man slipper ud af denne rolle
 • Man møder den samme type partner, som man inderst inde ved ikke er god for én, men alligevel tiltrækkes af
 • Man har svært ved at bede om hjælp og støtte, stille krav eller sige fra i sit parforhold
 • Man kæmper med jalousi, usikkerhed og lavt selvværd i sit forhold


Samtalerne vil være en støtte til at afklare, hvad der fastholder dig i nogle destruktive mønstre og hjælpe dig videre, så du bedrer mulighederne for at opnå det, du ønsker.


Parsamtaler

Parforholdsproblemer er komplekse. De kan handle om:

 • konkrete gentagende konflikter i hverdagen, der overskygger eller udvisker kærligheden.
 • tvivl og usikkerhed omkring, hvordan man kan tillade at sætte grænse og prioritere egne behov og samtidig være en god kæreste
 • hvordan man kan tillade sig at bede om mere omsorg og opmærksomhed, når man føler sig nedprioriteret
 • dybere liggende problemer, hvor man kan føle sig svigtet eller misforstået f.eks. på grund af tidligere dårlige erfaringer, utroskab eller skilsmisse.

Ens opvækst og tidligere erfaringer fra parforhold spiller ind. Det hele kan være meget sårbart, og der er meget på spil.


Parsamtaler handler om at få en større indsigt i de konflikter, der ofte gentager sig imellem jer, således at I kan begynde at se, I kan løse det på nye måder, der er bedre for begge parter. Det handler også om at kunne stille krav til hinanden, at turde tale om sine måske forskelligartede behov og sige fra, så respekten og ligeværdigheden (gen)oprettes. Det handler i lige så høj grad om at kunne tage vare på hengivenheden og kærligheden imellem jer med den nødvendige årvågenhed og omtanke.


Samtalerne fokuserer på at afklare, hvad det er, der gør det svært for den anden og hvorfor. Forståelse og indsigt i den andens følelser, tanker og bevæggrunde, kan give mulighed for at vælge andre vej at gå i forhold til hinanden, hvorved konflikter mindskes.


Der kan være tale om en rådgivende samtale eller et samtaleforløb.


Ring 61720070 & få en gratis 15. min uforpligtende & afklarende samtale


Læs også:

Skilsmisse - få hjælp og støtte


Er du udsat for psykisk vold?


Alkoholmisbrug i familien


Vold i familien


Hjælp efter voldeligt forhold eller overfald


________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Autoriseret psykolog Line Dupont   -   Immervad 1   -   8000 Århus C   -   Tlf: 61720070   -   klinik@psykologaarhus.net   -   Medlem af Dansk Psykologforening