Forstå dig selv bedre i parforhold

Hjælp til problemer med parforhold

Forstå dig selv bedre i parforhold. Ens opvækst og tidligere erfaringer fra parforhold spiller ind. (Hvis du overvejer skilsmisse eller står i skilsmisse - læs mere her). 


Ssamtalerne kan handle om, at:

  • Man lige er  kommet ud af et parforhold og kan ikke finde sig selv og har brug for at tale det igennem med en, der ikke er en del af  det hele
  • Man er ked af at begå de samme fejl i parforholdet og skader derved alt det, som betyder så meget for én
  • Man ønsker sig indeligt en partner, men formår ikke at finde en og ikke kan forstå hvorfor
  • Man er i et parforhold, hvor gnisten er væk og man overvejer, hvorvidt man bør afslutte forholdet eller gøre en sidste indsats
  • Man havner i den samme rolle i de parforhold man stifter, men ved ikke, hvordan man slipper ud af denne rolle
  • Man møder den samme type partner, som man inderst inde ved ikke er god for én, men alligevel tiltrækkes af
  • Man har svært ved at bede om hjælp og støtte, stille krav eller sige fra i sit parforhold
  • Man kæmper med jalousi, usikkerhed og lavt selvværd i sit forhold


Samtalerne  kan være en støtte til at afklare, hvad der fastholder dig i nogle destruktive mønstre og hjælpe dig videre, så du bedrer mulighederne for at opnå det, du ønsker. Samtalerne fokuserer på at afklare, hvad det er, der gør det svært for dig og hvorfor. Forståelse og indsigt i den andens følelser, tanker og bevæggrunde, kan give mulighed for at vælge andre vej at gå i forhold til din partner, hvorved konflikter mindskes.


Ring 61720070 & få en gratis 15. min uforpligtende & afklarende samtale


Læs også:

Skilsmisse - få hjælp og støtte


Er du udsat for psykisk vold?


Alkoholmisbrug i familien


Vold i familien


Hjælp efter voldeligt forhold eller overfald