Er du udsat for mobning?

Er du udsat for mobning?

Mobning på arbejdspladsen

Mobning  eller chikane på arbejdspladsen kan komme fra  en leder eller en kollega. Det ses ved:

 • forskelsbehandling eller forfordeling
 • blive ignoreret eller overset
 • blive mødt med tavshed efter kritik
 • blive overfuset eller udstillet
 • blive irettesat med uklare og skiftende krav

Ofre for mobning på arbejdspladsen prøver gerne at løse problemerne på normalvis dvs. ved at ville tale om det og finde konstruktive løsninger. Hvis disse tiltag ikke fører til en nødvendig forandring, betyder det, at situationen trækker ud og den længerevarende psykisk belastning, der fører til stress, går i gang. Man kan pludselig blive den, der er problemet, da man bliver ved med at være "utilfreds". Man kan blive i tvivl, om man selv overdriver eller selv er skyld i problemerne. Man strammer sig an ved at prøve at komme kritikken i møde (ændre sin adfærd), og man bruger megen energi på at holde øje og ikke komme i negativt søgelys på jobbet. Man begynder at sove dårligt og få ondt i maven, når man skal på arbejde eller på jobbet, når vedkommende, der mobber, træder ind i lokalet.


Vi vil bruge samtalerne til at få afklaret dine handlemuligheder i din nuværende situation, således at du kan få passet på dig selv. Vi vil tale om, hvad der foregår, og hvordan mekanismerne fungerer, således at du kan stoppe selvbebrejdelser og en anden gang kan undgå en lignende situation. 


Mobning i skolen eller under uddannelse kan mærker sine ofre også længe efter mobberierne er stoppet. Vores skoletid er med til at forme vores selvforståelse og identitet. Dvs. at vi kan få enten et godt eller dårligt selvbillede afhængig af de privilegier, vi havde eller roller vi fik tildelt i skoletiden fx. den kloge, den stille eller klovnen. Vores selvbillede formet i skoletiden kan være helt forkert i forhold til, hvem vi er. Det er også i skoletiden, man få erfaringer med, hvad man kan forvente i sociale grupper, altså hvilken plads man har. Dette kan også være forkert, da et hierarki i en klasse oftere beskriver miljøet i klassen end hvem vi er eller hvor vi hører til.

Mobning i folkeskolen kan være:

 • blive holdt uden for, ignoreret
 • miste status pga. hændelse
 • blive skubbet, slået eller drillet systematisk
 • blive råbt efter, udstillet eller hånet
 • blive overset (være ligegyldig)

Mobning kan betyde, at man kan føle sig udsat og bange i (nye) sociale situationer og kæmpe med usikkerhed, tvivl, og lavt selvværd. Man kan være bange for at sige sin mening eller for at komme uden for gruppen (ikke høre til), hvorfor man bruger mange kræfter på at høre til.


Samtalerne vil omhandle at få klarhed over, hvad mobberiet har gjort ved dig og mindske den angst, du måske har fx.  for dine mobbere. Hvis du står i en aktuel situation med mobning, finder vi veje for dig at gå for at komme ud af mobberiet. Samtalerne tager altid udgangspunkt i de konkrete udfordringer, du står i, for at finde nye handlemuligheder og få genopbygget din selvtillid og dit selvværd.


Læs også om:


Ring 61720070. Få en uforpligtende & kort afklarende samtale over telefonen

Litteratur

 • Bo Netterstrøm (2014): Stress og arbejde. Nyeste viden om årsager, konsekvenser, forebyggelse og behandling. Hans Reitzel Forlag.
 • John Graversgård (2007): Ene mod alle. Mobning på arbejdspladsen. Frydenlund

Hjemmeside: