Faglig baggrund

Faglig baggrund

Autoriseret psykolog Line Dupont

 • 17-års erfaring med udredning og behandling fra privat praksis, tværfaglige behandlerteams og psykiatrien
 • Stor viden om og klinisk erfaring med psykologiske problemstillinger samt håndtering af disse individuelt eller i gruppe
 • Det teoretiske udgangspunkt er neuroaffektiv udviklingspsykologisk. Jeg er trænet i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP), men benytter mig også af teknikker fra kognitiv terapi, eksistentiel psykoterapi m.m.
 • Undervisningserfaring med forskellige målgrupper med varierende faglig tyngde


Tidligere arbejdsplader

 • 2012 -                 Selvstændig erhversdrivende psykolog i Aarhus
 • 2013 -                 Psykologsamtaler for kvinder grundet ophold på Krisecenter for voldsramte
 • 2013 - 2014     Administrativ leder af Psykologhuset ved Åen
 • 2009 - 2012    Tværfagligt rehabilitering af scleroseramte på Sclerosecenter Ry
 • 2006 - 2009    Samtaler med scleroseramte og pårørende for Scleroseforeningen i Vestjylland
 • 2005 - 2006    Behandling af selvmordsproblematik for Klinik for Selvmordsforebyggelse, Risskov
 • 2004                   Formidling af psykologi for pensionister i Århus Pensionistsamråd
 • 2004                   Formidling af psykologi for unge på Brandbjerg Højskole, Vejle


Uddannelser

 • Påbegyndt specialist uddannelsen
 • Autoriseret af Psykolognævnet 2008
 • Cand. psych., Århus Universitet 2004


Publikationer


Videreuddannelse i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP)

 • Seminar v/ Joel Town (2018): Working with Treatment Resistant Depression using ISTDP
 • Foredrag v/ specialist i psykoterapi og gruppeanalytiker Anne Helene Døssing, ansat ved Enhed for Personlighedsforstyrrelser, Risskov: ”Lille spejl på væggen der” Om narcissisme og behandling af narcissistiske tilstande.
 • Depressions behandling med ISTDP (2016). Fyraftenskursus, DP v/ Vesla Birkbak
 • ISTDP seminar: Susan Warshow (2015): Når Klienten oplever skam - forståelse og terapeutisk håndtering. Dynamic Emotion Focused Therapy (DEFT) videre udvikling af  Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy – ISTDP
 • ISTDP seminar: Josette ten Have-de Labije: "The tragedy of the chronically abused person; guilt, punishment and exile"
 • ISTDP seminar: Jon Frederikson: "Treating the fragile patient"
 • ISTDP seminar: Robert Neborsky: "Treating superego pathology"
 • Supervision individuelt og i gruppe v/ specialist i psykoterapi psykolog Anders Røge


Kurser

 • Kriseintervention v/ Atle Dyregrov
 • Sorgprocesser og sorgforskning v/ Dr. M. Stroebe-Harrold & Dr. H. Schut
 • Akut psykisk førstehjælp v/ Thomas Iversen
 • Søvnproblemer, Psykologforeningen
 • Mentaliseringsbaseret behandling – metode introduktion v/ Rikke Boye
 • Neuroaffektiv psykodynamisk psykoterapi v/ specialist Susan Hart & Jens Hardy Sørensen
 • Existentiel Psychoterapy, v/ M.D. I. Yalom og Professor E. Spinelli
 • Mindfulness and Suicide Prevention Therapeutic Strategies in Practice, v/ Professor Mark Williams
 • Supervision af andre faggrupper v/ Specialist i psykoterapi Helle Frelle-Petersen
 • Om at bevare empatien i det psykoterapeutiske arbejde v/ speciallæge i psykiatri Lars Thorgaard
 • Selvmordsadfærd og – forebyggelse v/ Professor David Jobes