Alkoholmisbrug i familien?


Hvis der er alkoholmisbrug i en familie vil det påvirke alle familiens medlemmer, da det kan være stressende, utrygt og ustabilt. Man taler om at være medmisbruger, dvs. direkte eller indirekte men ikke intentionelt understøtter man misbruget og misbrugeren gennem ens egen adfærd.


Udfordringerne kan være:

 • Man bekymrer sig hele tiden om, hvordan misbrugeren har det, eller hvilken tilstand vedkommende er i, når man ikke er der og kan holde øje
 • Man ved ikke, hvad man bliver mødt af, når man kommer hjem fx. kan personlighedsforandringer pga. alkoholindtag betyde, at man møder vrede, nedsættende kommentar og anklager (Læs mere om psykisk vold her)
 • Man kan have tanker om, at man kan påvirke eller skubbe til misbrug fx gennem ens opførsel, hvorfor man hæmmer sig selv i forhold til, hvad man egentlig har brug for. Man kan kæmpe med en overansvarlighed dvs. man føler ansvar for at sørge for, at den med misbruget ikke kommer der ud, hvor de drikker.
 • Man kæmper med skyldsfølelse og dårlig samvittighed
 • Det er svært at sætte grænser (fx. kunne trække sig) og som barn i familien: at bygge sit eget selvstændige liv op
 • Hvordan skal man bryde med det tabu, det er at tale om misbruget i familien? Emnet kan være tabuiseret, konfliktfyldt eller blive bagatelliseret ("så slemt er det ikke", "det er dig, der er hysterisk")
 • Misbrugeren lover bod og bedring: man tager det alvorligt, er håbefuld, men skuffes. Det er opslidende og tærer på den misbrugendes troværdighed. Man svinger gerne mellem, at det er synd for dem og en vrede, der slukkes af dårlig samvittighed
 • Man tror på det bedste, håber på, at det bliver bedre, man fortæller sig selv, at så slemt er det heller ikke: Det grundlæggende problem bliver der ikke taget hånd om, og tiden går
 • Man er flov over misbruget og følelser sig utilstrækkelig
 • Man undskylder, dækker over eller bortforklarer misbrugerens adfærd for at fremstå som en almindelig familie
 • I ens omgivelser kan misbruget være skjult eller det kan være normaliseret af netværket, der også har et misbrug


I samtalerne vil vi afklare, hvad man rent faktisk har ansvar for, og hvor og hvordan man kan slippe ansvaret med god samvittighed. Vi vil ligeledes konkret tale om dine bekymringer, og hvordan du kan gribe samværet med misbrugeren eller begge forældre an, hvis man er barn af en alkoholiker, med respekt for dine grænser og overskud.


Ring 61 72 00 70. Få en uforpligtende & kort afklarende samtale over telefonen


Relevant litteratur og links