Konsekvenser af vold i familien


Vold i familien har mange følgevirkninger og mange børn med vold i familien ender selv i voldelige forhold som voksne. Vold foregår i dysfunktionelle familier og skaber et stressende familiemiljø. Volden er synlige på kroppen, men der foregår i lige så høj grad psykisk vold i sådanne familier. Den fysiske vold er meget skræmmende for et barn, da det ikke kan gøre noget og samtidig vil beskytte den svage part. Barnet står ofte alene med voksenproblemer, som giver store bekymringer og afmægtighed. Med vold i familien kan man kæmpe med:


 • stor ansvarsfølelse over for den svage part og beskyttertrang
 • svært ved at håndtere sit eget temperament fx ved at være kortluntet, opfarende, irritabel
 • selvudslettende, hvor det vigtigste er, at andre har det godt
 • brændslukker: skynder sig at få skabt god stemning for at undgå ubehag
 • plaget af angst og bekymringer
 • at det er svært at overskue tingene og kunne træffe beslutninger - det bliver let til hurtige beslutninger
 • at sætte og mærke egne grænser
 • ligegyldighed eller hensynsløshed, hvor man kan være uopmærksomhed på, hvordan andre har det eller får ikke tænkt konsekvenserne igennem, før det er for sent
 • uretfærighedsfølelse og had
 • skam
 • mistillid og mistro
 • lavt selvværd
 • modsatrettede følelser i kontakten til den voldelige part
 • parforholdsproblemer


Samtalerne vil handle om at hjælpe dig til at håndtere de konkrete problemer, du har. Målet er at blive bedre til at passe på sig selv og evt. ens nærmeste, opbygge større selvværd og kunne håndtere konfliktfyldte situationer.


Ring 61 72 00 70. Få en uforpligtende & kort afklarende samtale over telefonen