Få hjælp til at opbygge dit selvværd


Man kan føle sig hæmmet af lavt selvværd og dårlig selvtillid. Det kan ødelægge ens livsglæde pga. et negativt syn på dig selv med hårde selvbebrejdelser, stor usikkerhed og bekymringer. Lavt selvværd handler om dine følesler for dig selv: kan du være stolt og tilfreds med dig selv (selv omsorg). Selvtillid handler om din selvforståelse i forhold til færdigheder fx synes du, du er god til en sport, er kreativ eller god til at kommunikere (jeg er god til ...). Lavt selvværd og dårlig selvtillid kan hænge sammen ved, at hvis man ikke kan se mildt på sig selv, så vil man heller ikke synes, man er god til noget. Lavt selvværd og dårlig selvtillid kan være skabt af negative livserfaringer.


Lavt selvværd kan give sig til udtryk ved, at:

  • man meget af tiden er trist og usikker
  • tankerne kan køre rundt i hovedet som selvbebrejdelser eller bekymringer
  • man ikke kan lide sig selv eller har ikke meget tilovers for sig selv
  • man kan være optaget af, hvad andre tænker om en og ikke føle sig god nok
  • man kan have svært ved at tage kritik eller tage imod ros
  • det kan være svært at holde fast i egne holdninger eller turde sige sin mening:
  • man kan være helt i tvivl om, hvad man selv mener
  • man kan begynde at undgå (sociale) situationer, hvor man føler sig usikker
  • livet kan blive meningsløst og tomt.


I samtalerne vil vi tage udgangspunkt i det, du står med og har brug for at ændre, så du kan begynde at mærke, at dit selvværd øges. Bedre selvværd handler om forholdet til dig selv - at man kan lide sig selv og kan tage vare på sig selv. Selvværd opbygges ved gentagende positive erfaringer af, at man tager sig selv alvorligt ved at få handlet i overensstemmelse med sig selv og kan begynde at tackle tidligere ubehagelige situationer. Man skal også kunne anerkende, det man lykkedes med og være retfærdig og nuanceret i sin evaluering af negative oplevelser. Vi vil derfor både prøve at forstå, hvad der gør, at du ikke kan lide dig selv samt hvordan dine tidligere erfaringer påvirker dig nu og derudfra finde nye handlemuligheder, som du kan afprøve mellem samtalerne.


Ring 61 72 00 70. Få en uforpligtende & kort afklarende samtale over telefonen