Tilskud til psykologsamtaler fra Sygesikringen "danmark"

Sygesikringen ”danmark” giver tilskud til lidelser omfattet af henvisningsårsagerne 1-11, selvom der ikke er offentligt tilskud. Dvs. at hvis du har brug for at tale med en psykolog, med eller uden henvisning til psykologsamtaler fra din egen læge, kan du få tilskud fra "danmark" til samtalerne, hvis dine problemer kan lægges ind under:


 1. røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 2. trafik- og ulykkesofre.
 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 5. pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. pårørende ved dødsfald.
 7. personer, der har forsøgt selvmord.
 8. kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. personer med let til moderat depression fra 18 år.
 11. personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD mellem 18 og 38 år.


Børn og unge under 18 er der også tilskud fra sygesikring "danmark".


Du kan læse mere her om, hvilket tilskud du kan få med dit medlemskab hos danmark her: Psykologhjælp | Sygeforsikringen "danmark"


Ellers kontakt "danmark" på 70109070 for yderligere information.