Hjælp til håndtering af stress


Stress kan skyldes mange ting, men ofte er der flere belastninger på en gang, der får læsset til at vælte. Stress på arbejdspladsen kan udløses af fx. stort og vedvarende arbejdspres, omstruktureringer på arbejdspladsen og dårligt psykisk arbejdsmiljø (fx. pga. en psykopatisk chef/kollega eller mobning). Stress kan også udløses af belastninger i ens privatliv f.eks. sygdom, død, parforholds- eller familieproblemer. Symptomerne på stress er gerne søvnproblemer, træthed, forvirring, uro, pludselige vredesudbrud eller grådanfald samt manglende overskud og stor træthed. Man kan opleve at have problemer med at huske eller koncentrere sig, f.eks. kan man tabe overblikket eller ikke overskue det samme som tidligere.


Samtalerne vil tage udgangspunkt i, hvor du er. Fokus kan lægges på håndtering af:


  • stress symptomer
  • kontakten til din arbejdsplads, HR og leder
  • forventninger fra kommunen
  • tanker og bekymringer vedr. sygemelding
  • at skulle tilbage på arbejdspladsen og møde kollegaer
  • overvejelser vedr. jobskifte
  • arbejdsopgaver med større omsorg for og hensyn til dig selv


Fokus kan også lægges på at få reduceret belastninger i dit privatliv. Læs mere på fx.parforhold, familiekonflikter, lavt selvværd, angst & depression.


Ring 61 72 00 70. Få en uforpligtende & kort afklarende samtale over telefonen


Læs også om:


Litteratur:

  • Bo Netterstrøm (2014): Stress og arbejde. Nyeste viden om årsager, konsekvenser, forebyggelse og behandling.Hans Reitzel Forlag.
  • John Graversgård (2007): Ene mod alle. Mobning på arbejdspladsen.Frydenlund


Hjemmeside: