Foredrag om Psykisk vold


Psykisk vold kan være svært at indfange, da fænomenet i almindelighed indebærer manipulationer og krænkelser, der kan forklæde sig som almindelige sociale omgangsformer såsom kritik, irettesættelser, opdragelse, krav om loyalitet til gruppen etc.


Ønsker I dybere forståelse af mekanismerne bag Psykisk Vold, et sprog for adfærden samt redskaber til at modarbejde eller håndtere den?


Jeg tilbyder foredrag og oplæg i:

  • Hvad er psykisk vold? Hvordan er vi psykisk voldelige over for hinanden? Hvad gør jeg som vidne til psykisk vold?


I kan kontakte mig på tlf. 61 72 00 70eller mail: klinik@psykologaarhus.net, hvor vi sammen kan drøfte oplæggets specifikke indhold i forhold til jeres forventninger og problemstillinger samt tidsramme og pris for arrangementet. Vi kan ligeledes drøfte formen: om det skal være foredrag, temadag, dialogisk ved diskussioner, summegrupper, walk & talk eller lignende.


Tidligere foredrag: