Hjælp til problemer med parforhold / Står du i skilsmisse eller har tanker herom?


Parforhold er vigtigt for vores trivsel. Du kan her på siden først læse om parforholdsproblemer og senere på siden læse om skilsmisse og skilsmisse overvejelser i forhold til, hvad jeg kan hjælpe dig med.


Hjælp til problemer i parforhold

Parforhold er ikke altid nemt, og det kan være uklart, hvorfor man havner i de samme problemer igen og igen. Ens opvækst, tidligere erfaringer fra parforhold og gamle konflikter og misforståelser i parforholdet spiller gerne ind.

Hjælp

Ved parforholdsproblemer kan samtalerne handle om:

 • Man lige er kommet ud af et parforhold, ikke finde sig selv og har brug for at tale det igennem med en, der ikke er en del af det hele
 • Man er ked af at begå de samme fejl i parforholdet og skader derved alt det, som betyder så meget for én
 • Man ønsker sig indeligt en partner, men formår ikke at finde en og ikke kan forstå hvorfor
 • Man er i et parforhold, hvor gnisten er væk og man overvejer, hvorvidt man bør afslutte forholdet eller gøre en sidste indsats
 • Man havner i den samme rolle i de parforhold man stifter, men ved ikke, hvordan man slipper ud af denne rolle
 • Man møder den samme type partner, som man inderst inde ved ikke er god for én, men alligevel tiltrækkes af
 • Man har svært ved at bede om hjælp og støtte, stille krav eller sige fra i sit parforhold
 • Man kæmper med jalousi, usikkerhed og lavt selvværd i sit forhold


Samtalerne kan være en støtte til at afklare, hvad der fastholder dig i nogle destruktive mønstre og hjælpe dig videre, så du bedrer mulighederne for at opnå det, du ønsker. Samtalerne fokuserer på at afklare, hvad det er, der gør det svært for dig og hvorfor. Forståelse og indsigt i den andens følelser, tanker og bevæggrunde kan give mulighed for at vælge andre veje at gå i forhold til din partner, hvorved konflikter mindskes.


Ring 61 72 00 70 og få en gratis 15 min. uforpligtende & afklarende samtale


Læs også:


Skilsmisse - få hjælp og støtte

Står du i skilsmisse eller gør du dig overvejelser om at ville skilles? Det er en stor beslutning, hvor mange aspekter skal tænkes igennem og handles på. Det er ofte ensomt at gå med tanker om at ville skilles. Man har gerne forsøgt mange måder at løse parforholdets problemer på og erfarer, at det ikke flytter nok.


Overvejelser om skilsmisse kan gå på:

 • jeg er ikke lykkelig i mit parforhold
 • jeg har mistet lysten til sex med min partner
 • vi kan ikke tale sammen
 • jeg kan ikke dele mine tanker og følelser med min partner
 • vi er vokset fra hinanden og har mindre til fælles
 • bekymringer om konsekvenserne for børnene
 • kan jeg klare mig alene
 • kan jeg være det bekendt
 • kan min partner klare sig uden mig


Jeg kan tilbyde dig en at vende alle tanker og følelser med, en som vil give dig støtte og et sundt modspil. Vi vil sammen finde handlemuligheder på konkrete problemer eller bekymringer og hjælpe dig til større afklaring.


Jeg skal skilles

En skilsmisse er en livskrise, hvor du kan stå med fx.:

 • håndtering af vrede og sorg over bruddet, parforholdet, tiden der er gået
 • håndtering af sorgen over tabet af drømme og forhåbninger
 • tab af identitetsfølelse: jeg er ikke sådan en, der bliver skilt - hvem er jeg nu?
 • håndtering af reaktioner fra netværket og familie
 • bekymringer om konsekvenserne for børnene
 • ensomhed og stå alene med det hele


Jeg kan tilbyde dig en at tale med, hvor du kan vende alle dine tanker og følelser. Jeg kan hjælpe dig med at finde dine fødder i en svær tid og komme samlet ud på den anden side. Vi vil lægge fokus på dine konkrete problemer og bekymringer og finde løsninger, du kan handle på.


Ring 61 72 00 70 få en gratis 15 min. uforpligtende & afklarende samtale


Litteratur:

A.D. Madsen (2012): Far, mor og skilsmissen - at være børnene i midten. Dansk Psykologisk Forlag