Føler du dig ensom?

Føler du dig ensom?

Mange tror, de er de eneste, der kan føle sig ensomme og derfor er forkerte. Det er dog overhovedet ikke tilfældet. Ensomhed mærker vi alle; det er et eksistensvilkår - en præmis ved det at være menneske. Ensomhedsfølelsen kan vi mærke på forskellige tidspunkter i vores liv og i bestemte situationer. Hvis ensomheden bliver for svær at bære, kæmper man også med meningsløshed.


Mangler netværk

Ensomhed kan komme af, at man mangler et netværk - en gruppe man at høre til eller en god ven eller veninde, man kan betro sig til. Der kan være mange årsager til, hvorfor man havner i en socialt isoleret situation fx. en psykiatrisk baggrund, ophold på Krisecenter, flytning til ny by, psykopatisk parforhold, forlader en sekt eller opvækst på institution. Det er i alle tilfælde flovt, at man ikke har et netværk, og man kan føle, at vejen til at opbygge et er lang. Man kan være misundelig på, at andre har det så naturligt givet af, at deres liv ikke har været svært eller problemfyldt.


Ensomhed sammen med andre

Det kan være meget smertefuldt at føle sig ensom sammen med andre. Man kan se, at andre morer sig eller ser upåvirket ud, mens man selv føler sig afkoblet, uden for eller ved siden af. Det, at andre virker upåvirket, kan forstærke ens ensomhed og følelse af at være forkert. Man kan måske have familiemedlemmer, der forsikrer om deres kærlighed og alligevel føler man sig ensom. Det giver en skamfølelse - at man nærmest er utaknemlig.


Alene med svære erfaringer

Ensomhed kan også komme af, at man får nogle livserfaringer, som mange i ens omgivelser ikke gennemlever og derved ikke kender. Man kan såeldes ikke dele tanker eller bekymringer med dem, man plejer og man føler sig ensom. Det gælder fx. for børn og unge der mister en forælder eller får en forælder med en alvorlig sygdom. Ensomheden kan også opstå i, at man oplever ting i ens hjem, man skammer sig over og er bange for at dele, fx. vold, alkoholmisbrug eller seksuelle overgreb. Rigtig mange beskriver erfaringer med, at andre ikke forstår, det de står i, at der bliver taget for let på svære problemer eller man føler, at det er ubelejligt, at man komme igen med det samme problem. Man går derfor gerne med tanker om, at man er den eneste med sådanne erfaringer.


Ensomhed ved ikke at have en familie

Ensomhed kan også ligge i, at man ikke har en familie. Det kan skyldes dødsfald, opvækst på institution eller en svær beslutning om at måtte trække sig fra sin familie pga. psykisk vold, sekteriske miljøer, misbrug, vold, svigt eller overgreb. Familien giver en følelse af et fundament og tilhørsforhold. Uden familien kan man have følelesen af, at man svæver i det tomme rum og ikke har nogen at støtte sig til eller henvende sig til for hjælp.

Ensomheden kan være konkret ved, at man ved højtiderne fx. julen, ikke har  et sted, man naturligt hører til. Ensomheden kan også ligge i en manglende forståelse fra mennesker med almindelige familieforhold, der stiller sig uforstående til, at der kan være så graverende grunde i ens families opførsel, at man er nødt til at afkære kontakten.


I vores samtaler vil vi sammen afklare, hvad din ensomhed skyldes, og hvordan du kan handle på den. Vi vil tale alle aspekter igennem og hjælpe dig til at kunne håndtere din situation.Ring 61720070 & få en gratis 15 minutters uforpligtende & afklarende samtale