Søger du Undervisning eller Foredrag i Psykisk Vold?

Søger du undervisning i eller foredrag om psykisk vold?


Psykisk vold er svær at gennemskue, da fænomenet i almindelighed indebærer manipulationer og krænkelser, der kan være svært at skelne fra fx almindelige sociale omgangsformer såsom ris & ros, irettesættelser, opdragelse, krav om loyalitet til gruppen etc. 


Ønsker du/I dybere forståelse af mekanismerne bag Psykisk Vold samt redskaber til at modarbejde eller håndtere dem? Er i en gruppe eller en forening af mennesker, der måske har været udsat for psykisk vold gennem opvækst, i parforholdet eller på arbejdspladsen og savner ord på, hvad I har været ud sat for? Eller er I fx. en gruppe kollegaer eller ledere, som er i gang med at udarbejde en anti-mobningspolitik og søger viden om, hvordan man modarbejder et arbejdsmiljø, præget af tendenser til psykisk vold?


Jeg tilbyder foredrag og oplæg med hovedvægt på temaer såsom:

  • Hvem begår psykisk vold? Fra  empati til psykopati
  • Psykisk vold i familien - det dysfunktionelle familiemiljø: at leve med det eller bryde med det?
  • Psykisk vold på arbejdspladsen - et kontinuum fra ringe trivsel over mobning til uempatisk ledelse
  • Psykisk voldelige miljøer fx. interessefællesskaber eller sekter: hvad er skadelige gruppemekanismer?


Jeg vil gerne booke et foredrag eller modtage undervisning

Du/I kan kontakte mig på tlf. 61720070 eller mail: klinik@psykologaarhus.net, hvor vi sammen kan drøfte oplæggets specifikke indhold i forhold til dine/jeres forventninger og problemstillinger samt tidsramme og pris for arrangementet.